OFERTA
Gospodarka odpadami

Gospodarowanie odpadami.

Gospodarka odpadami to działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów. Proponujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, chemicznymi i przemysłowymi. Firma EKO SELEKT posiada profesjonalne zaplecze techniczne oraz specjalistyczny sprzęt, gwarantujące sprawny i bezpieczny odbiór odpadów zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiednio przygotujemy i zabezpieczymy odpady do transportu, posiadamy specjalistyczne pojazdy, pojemniki i kontenery do zbiórki różnorodnych odpadów stałych i płynnych. Dysponując odpowiednim potencjałem kadrowym i sprzętowym jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania klientów w zakresie zagospodarowania odpadów, pochodzących z różnych procesów produkcyjnych i technologicznych. Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny, pomagamy odpowiednio sklasyfikować odpady oraz ustalić najbardziej optymalny sposób ich zagospodarowania. Posiadamy wszystkie stosowne decyzje administracyjne w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Każdy odbiór odpadów potwierdzamy Kartą Przekazania Odpadu zgodnie z wzorem określonym w ustawie o odpadach. Oddając odpady naszej firmie zyskują Państwo profesjonalną obsługę oraz pewność, iż Państwa działania przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Utylizacja odpadów | Odpady chemiczne | Odpady niebezpieczne | Odpady przemysłowe | Transport odpadów | Utylizacja odczynników chemicznych