OFERTA
Odpady chemiczne

Utylizacja odpadów chemicznych

Odpady chemiczne to szczególnie wysoce niebezpieczna grupa odpadów. Mogą wykazywać one właściwości palne, wybuchowe, toksyczne, żrące i trujące, dlatego gospodarka odpadami chemicznymi wymaga szczególnej ostrożności, prawidłowego prowadzenia i kontroli. Nasza firma posiada ponad 10-letnie doświadczenie oraz wyspecjalizowaną odpowiednią kadrę przeszkolonych pracowników w zagospodarowywaniu tego typu wysoce problemowych odpadów. Odbieramy odpady chemiczne płynne i stałe, zarówno związki organiczne jak i nieorganiczne. Jesteśmy jedną z nielicznych firm w kraju, posiadającą odpowiednie pozwolenia administracyjne, zezwalające naszej firmie na podejmowanie różnego typu działań w zakresie utylizacji bądź odzysku odpadów chemicznych. Posiadamy specjalistyczne pojemniki i opakowania oraz transport ADR do przewozu odpadów chemicznych. Zapraszamy do współpracy zakłady przemysłowe, firmy produkcyjne i usługowe, placówki i urzędy administracyjne oraz osoby fizyczne.

Utylizacja odpadów | Odpady chemiczne | Odpady niebezpieczne | Odpady przemysłowe | Transport odpadów | Utylizacja odczynników chemicznych