OFERTA
Transport odpadów

Transport odpadów niebezpiecznych

Firma EKO SELEKT oferuje odbiór i transport odpadów niebezpiecznych, chemicznych i przemysłowych bezpośrednio z miejsca wytwarzania bądź magazynowania na terenie całego kraju. Posiadamy odpowiednio dostosowane pojazdy, w skład których wchodzą samochody dostawcze i ciężarowe przystosowane do przewozu odpadów. Nasi kierowcy posiadają przeszkolenie i doświadczenie w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Transport odpadów prowadzony jest zgodnie z wymogami dotyczącymi transportu odpadów, stosownie do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,  a w przypadku odpadów niebezpiecznych z jednoczesnych zachowaniem przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a także przepisów wynikających z umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR.

Wystawiamy dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów do utylizacji, gwarantujemy rzetelność, fachowość , elastyczność w podejściu do każdego klienta oraz terminowość odbiorów odpadów.

Utylizacja odpadów | Odpady chemiczne | Odpady niebezpieczne | Odpady przemysłowe | Transport odpadów | Utylizacja odczynników chemicznych