OFERTA
Utylizacja odczynników chemicznych

Nasza firma odbiera do utylizacji wszystkie rodzaje odczynników chemicznych, zużyte i przeterminowane chemikalia, zlewki i mieszaniny laboratoryjne. Odbieramy odpady chemiczne organiczne i nieorganiczne zarówno związki stałe jak i płynne. Oferujemy kompleksowość wykonywanych usług w skład których wchodzą: identyfikacja substancji o nieznanym składzie, segregacja, pakowanie, załadunek i transport do naszego zakładu utylizacji. Jesteśmy jedną z nielicznych firm w kraju, posiadającą odpowiednie pozwolenia administracyjne, zezwalające naszej firmie odbiór, transport i utylizację niebezpiecznych odpadów chemicznych. Naszą kadrę pracowniczą stanowią ludzie z wieloletnią wiedzą i doświadczeniem w zakresie utylizacji problemowych odpadów chemicznych. Dysponujemy odpowiednimi opakowaniami i pojemnikami pod odpady stałe oraz płynne. Sporządzamy i przekazujemy klientom pełną dokumentację, potwierdzającą odbiór odpadów chemicznych do utylizacji.

Posiadamy uprawnienia do odbioru i utylizacji chemikaliów w następujących kodach odpadów:

  • 16 03 03* nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 16 03 05* organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 16 05 06* chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne)
  • 16 05 07* zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
  • 16 05 08* zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
  • 16 05 09 zużyte chemikalia, odczynniki chemiczne
  • 18 01 06* chemikalia, odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
  • 18 01 07 chemikalia, odczynniki chemiczne
  • 18 02 05* chemikalia, odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
  • 18 02 06 chemikalia, odczynniki chemiczne

oraz inne kody odpadów chemicznych wg. klasyfikacji klienta oraz katalogu odpadów.

Utylizacja odpadów | Odpady chemiczne | Odpady niebezpieczne | Odpady przemysłowe | Transport odpadów | Utylizacja odczynników chemicznych