OFERTA
Utylizacja odpadów

Firma EKO SELEKT specjalizuje się w utylizacji odpadów niebezpiecznych, chemicznych i przemysłowych. Głównych zadaniem, jakie stawia przed sobą nasza firma jest utylizacja odpadów zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w prawodawstwie Polskim jaki i Europejskim. Nieprawidłowe zagospodarowywanie odpadów, szczególnie tych niebezpiecznych, może stanowić ogromne zagrożenie nie tylko dla środowiska naturalnego, lecz także dla ludzi i zwierząt. Posiadamy wszystkie wymagane prawem pozwolenia administracyjne, uprawniające naszą firmę do bardzo szerokich działań w zakresie transportu i gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Nasi specjaliści, odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania oraz podpowiedzą jak racjonalnie zarządzać odpadami.

Utylizacja odpadów | Odpady chemiczne | Odpady niebezpieczne | Odpady przemysłowe | Transport odpadów | Utylizacja odczynników chemicznych